Chuyện ngoài lề: Cần thận trọng với quyết định tăng thuế VAT

CẦN THẬN TRỌNG VỚI QUYẾT ĐỊNH TĂNG THUẾ VAT vì ít nhất 3 lý do: Thứ nhất, thuế VAT nhìn chung có tính “lũy thoái”, do vậy sẽ đánh vào người thu nhập thấp nặng nề hơn. Người tiêu dùng, bất kể thu nhập cao hay thấp, đều phải đóng cùng một mức thuế VAT cho cùng một sản phẩm chịu thuế. Song do người … Đọc tiếp Chuyện ngoài lề: Cần thận trọng với quyết định tăng thuế VAT